สถานที่ตั้ง
“บ้านแม่ลัว” ชุมชนคนทำเหมี้ยง หมู่บ้านเล็ก ๆ ในอำเภอเมืองแพร่แต่อยู่ท่ามกลางหุบเขา สถานที่ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
จุดเด่น
ชุมชนพื้นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์การทำเหมี้ยง ยึดเป็นการประกอบอาชีพหลัก
พันธุ์เหมี้ยง
พันธุ์อัสสัม
วิธีเดินทาง
การเดินทางโดยรถยนต์หรือ รถมอเตอร์ไซค์ ระยะทางจากถนนสายหลักก่อนถึงบ้านนาคูหา ประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาแยกเข้ามาถึงชุมชนด้วยถนนคอนกรีตแคบๆ ลัดเลาะคดเคี้ยวขึ้นดอยตลอด 9 กิโลเมตร
พิกัด
18.088142 , 100.316156
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนแม่ลัว จังหวัดแพร่

ชุมชนคนทำเหมี้ยง “บ้านแม่ลัว”นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสคนบ้านใน(ป่า)ที่เรียกคนที่อื่นว่า “คนบ้านนอก” ระยะทางจากถนนสายหลักก่อนถึงบ้านนาคูหา ประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาแยกเข้ามาถึงชุมชนด้วยถนนคอนกรีตแคบๆ ลัดเลาะคดเคี้ยวขึ้นดอยตลอด 9 กิโลเมตรที่ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนมากกว่า 300 ครัวเรือน ทำอาชีพ “สวนเหมี้ยง” เป็นอาชีพหลักสืบต่อกันมามากกว่า 3 รุ่น หรือมากกว่า 200 ปี ทำให้มีรายได้เลี้ยงดูคนในครอบครัวส่งลูกหลานเรียนหนังสือ อาชีพเสริมของคนที่นี่คือ การปลูกกาแฟ , ต้นหนามโค้ง (งวม) , เสาวรส (กระทกรก) , ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานถ้าเหลือก็ขาย เช่น กะหล่ำ , ฟักแม้ว และหน่อไม้ (หน่อเป๊าะ) เป็นต้น

ปากทางเข้าบ้านแม่ลัว ซึ่งจะต้องเดินทางต่อไปอีก 9 กิโลเมตร

เส้นทางเดินทางเข้าชุมชน

เดิมบ้านแม่ลัวเป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหากินของคนลั๊วะและเริ่มมีการปลูกต้นเหมี้ยงซึ่งเป็นพืชยืนต้นอายุยืนปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ตลอด โดยพันธุ์เหมี้ยงที่คนลั๊วะปลูกเป็น “เหมี้ยงเมือง” ที่มีลักษณะใบหิ้น (สั้น) และเมื่อคนลั๊วะย้ายถิ่นฐานออกไป ชาวบ้านก็เริ่มเข้ามาตั้งรกราก มีการปลูกเหมี้ยงเพิ่มโดยนำเมล็ดพันธุ์เหมี้ยงจากจังหวัดน่านมาปลูก ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “เหมี้ยงน่าน”(พันธุ์อัสสัม) ที่มีลักษณะใบใหญ่ยาว ซึ่งเป็นการปลูกตามธรรมชาติไม่ใช้เคมี ไม่ต้องดูแล โดยมีพื้นที่ปลูกเหมี้ยงเฉลี่ยประมาณ 3-5 ไร่ต่อครอบครัว ซึ่งใน 1 ไร่จะปลูกต้นเหมี้ยงได้มากกว่า 1,000 ต้น

การเก็บใบเหมี้ยง 1 ปี (1 รอบผลผลิต) จะมีการเก็บ 3-4 ครั้ง โดยจะเก็บได้ทุก 2 เดือน ซึ่งการโปร่งของใบเหมี้ยงหรือการแตกยอดใหม่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ปริมาณน้ำฝนเป็นหลัก คือ

ครั้งแรก: ช่วงเดือนมีนาคม / เมษายน

ครั้งที่สอง: ช่วงเดือนมิถุนายน / กรกฎาคม

ครั้งที่สาม: ช่วงเดือนกันยายน / ตุลาคม

ครั้งที่สี่: ช่วงเดือนธันวาคม/มกราคมของปีถัดไป

แผนที่


พิกัดที่ตั้ง : 18.088142 , 100.316156
ผู้ประสานงานติดต่อ : นายชาญ ทะฤาษี
ที่อยู่ : 8/1 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เบอร์โทร : 099 624 6567

ผู้ให้ข้อมูล


1. นายเสริม หมื่นศรี
2. นายถนอม มโนรส
3. นายชูชาติ กระจ่างแก้ว
4. นางปรียา ทะฤาษี
5. นางแสงวร วรรณงาม
6. นางขันทอง ส่วนมุ้ง
7. นายชาญ ทะฤาษี

1.) บ้านแม่ลัวปลูกต้นเหมี้ยงพันธุ์อะไร

    ก. พันธุ์พื้นเมือง

    ข. พันธุ์อู่หลง

    ค. พันธุ์อัสสัม

    ง. พันธุ์อะราบีก้า


2.) การเก็บใบเหมี้ยงใน 1 ปี (1 รอบผลผลิต) จะมีการเก็บ 3-4 ครั้ง การเก็บใบเหมี้ยงครั้งที่ 2 จะมีการเก็บช่วงประมาณเดือนอะไร

    ก. ช่วงเดือนมีนาคม / เมษายน

    ข. ช่วงเดือนมิถุนายน / กรกฎาคม

    ค. ช่วงเดือนกันยายน / ตุลาคม

    ง. ช่วงเดือนธันวาคม/มกราคมของปีถัดไป


3.) วัสดุอุปกรณ์สำคัญในการเก็บใบเหมี้ยงของชาวบ้านแม่ลัวที่สำคัญมีกี่อย่าง อะไรบ้าง

    ก. 2 อย่าง ประกอบด้วย เล็บเหมี้ยง เชือกฟาง

    ข. 3 อย่าง ประกอบด้วย ก๋วยเป๊อะเหมี้ยง มีดเล็ก เชือกฟาง

    ค. 3 อย่าง ประกอบด้วย เล็บเหมี้ยง ตอกไม้ไผ่ ก๋วยเป๊อะเหมี้ยง

    ง. 4 อย่าง ประกอบด้วย เล็บเหมี้ยง ตอกไม้ไผ่ ก๋วยเป๊อะเหมี้ยง มีดเล็ก


4.) ก๋วยขนาดกลางสำหรับใช้เก็บรวบรวมเหมี้ยงที่มัดไว้เป็นกำ สามารถบรรจุเหมี้ยงได้ทั้งหมดกี่กำ

    ก. 30-40 กำ

    ข. 40-50 กำ

    ค. 50-60 กำ

    ง. 60-70 กำ


5.) ข้อควรระวังในขั้นตอนการนึ่งเหมี้ยง มีอะไรบ้าง

    ก. การเตรียมปริมาณน้ำที่ใช้ในการนึ่งต้องมีปริมาณพอดีกับปริมาณเหมี้ยง

    ข. การใช้ฟืน ในการต้องสุ่มไฟให้มีความแรงตลอดเวลา

    ค. การวางเหมี้ยงในไหต้องวางเรียงกัน และเว้นช่องว่างไม่ให้เหมี้ยงทับกันจนเกินไป

    ง. การกำหนดระยะเวลาในการนึ่งเหมี้ยงต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง


6.) การดองเหมี้ยง (หมัก) กี่วิธี อะไรบ้าง

    ก. 1 วิธี คือ การดองแบบเหมี้ยงหม้อ / เหมี้ยงฝาด

    ข. 1 วิธี คือ การดองแบบเหมี้ยงราง / เหมี้ยงเปรี้ยว

    ค. 2 วิธี คือ การดองแบบเหมี้ยงหม้อ / เหมี้ยงฝาด และการดองแบบการเหมี้ยงราง /เหมี้ยงหวาน

    ง. 2 วิธี คือ การดองแบบเหมี้ยงหม้อ / เหมี้ยงฝาด และการดองแบบเหมี้ยงราง / เหมี้ยงเปรี้ยว


7.) ผลิตภัณฑ์เหมี้ยงของบ้านแม่ลัว มีกี่อย่างอะไรบ้าง

    ก. 1 อย่าง คือ (1) เหมี้ยงฝาด และเหมี้ยงเปรี้ยว

    ข. 2 อย่าง คือ (1) เหมี้ยงฝาด และเหมี้ยงเปรี้ยว (2) ชา

    ค. 3 อย่าง คือ (1) เหมี้ยงฝาด และเหมี้ยงเปรี้ยว (2) น้ำดองเหมี้ยง (3) ชา

    ง. 4 อย่าง คือ (1) เหมี้ยงฝาด และเหมี้ยงเปรี้ยว (2) เหมี้ยงหวาน (3) น้ำดองเหมี้ยง (4) ชา


8.) อะไรคืออาหารพื้นบ้านในชุมชนแม่ลัว

    ก. แกงหยวก

    ข. ส้างวม

    ค. ยำเตา / ตำเตา

    ง. ถูกทุกข้อ


9.) ที่พักใกล้เคียงชุมชนบ้านแม่ลัวมีกี่แห่ง อะไรบ้าง

    ก. 2 แห่ง บ้านของชาวบ้าน และนาคูหาโฮมสเตย์

    ข. 2 แห่ง บ้านของชาวบ้าน และบ้านแม่ลัวโฮมสเตย์

    ค. 2 แห่ง นาคูหาโฮมสเตย์ และบ้านแม่ลัวโฮมสเตย์

    ง. 3 แห่ง บ้านของชาวบ้าน นาคูหาโฮมสเตย์ และบ้านแม่ลัวโฮมสเตย์

10.) สถานที่ใดไม่ใช่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงชุมชนบ้านแม่ลัว

    ก. น้ำตกนาคูหา

    ข. ถ้ำผาด่าน

    ค. วัดนาคูหา

    ง. วัดพระบาทมิ่งเมือง

คะแนน 0 / 10 คะแนน
COUNT : 10